Plynová zařízení
Ing. Tomáš Pilát & Jan Pilát
revize a školení

Plynová zařízení / Úvod

K nejhojnějšími zástupcům plynových zařízení patří plynovody se zemním plynem a zařízení ke spalování plynů. Lidé se s těmito plynovými zařízeními setkávají zejména ve svých domácnostech a kotelnách, které tyto domácnosti vytápějí. Na odborných pracovištích se setkáváme také s průmyslovými tepelnými zařízeními. Tato zařízení se nachází nejčastěji v energetickém, strojírenském a petrochemickém průmyslu.

Mezi naše nejčastější zákazníky patří hlavně uživatelé plynových zařízení v těchto odvětvích: bytová družstva, společenství vlastníků, gastronomie, hotely, strojírenství, energetika, petrochemie, potravinářství, chemický průmysl a zdravotniství.